Ochrana osobních údajů

Správce

Prohlašuji, že já (Adéla Skolková, IČO: 87407361, Langrova 25, 627 00 Brno) jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefon) jsou použity pouze k vytvoření vaší rezervace, k odesílání informačních mailů jakou jsou potvrzení vytvořené rezervace, zrušení/změna rezervace a informací týkajících se mnou pořádaných akcí ve studiu Yoga Adéla.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily týkajících se mých služeb a mnou pořádaných akcí ve studiu vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů odpovědí na můj mail textem: NECHCI AKTUALITY.

Právo na výmaz

Pokud si nepřejte, aby vaše osobní údaje nadále figurovaly v mojí databázi, potom mi prosím napište na info@yogaadela.cz a já všechny vaše údaje smažu.
Veškeré vaše údaje budou automaticky smazány nejpozději 3 roky od vašeho posledního přihlášení.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svojí stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit jsem při zpracovávání Vašich osobních údajů povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontakt: info@yogaadela.cz, (+420) 774 743 899